კატალოგი

რეგისტრაცია


თქვენ იმყოფებით კომპანია ივერსის საიტის სარეგისტრაციო გვერძე.

გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია. რაც საშუალებას მოგცემთ შეიძინოთ და გამოიწეროთ საქონელი.


რეგისტრაცია (ფიზიკური პირებისათვის)

       რეგისტრაციის დროს გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ აუცილებელ შესავსებ პუნქტებს რომელიც ფიზიკური პირის შემთხვევაში მაქსიმალურად გამარტივებულია. რათა თქვენ მოახერხოთ საიტის უკეთ შეცნობა. იმავდროულად საშუალება გეძლევათ მონაწილეობა მიიღოთ საიტზე არსებულ ფორუმში, უპასუხოთ უკვე არსებულ შეკითხვებს ან თვითონ გახდეთ შეკითხვის ან ქვე თემის ავტორი. ხოლო საქონლის შეკვეთის შემთხვევაში, ფიზიკური პირებისთვის უკვე აუცილებელ პუნქტად შემოდის პირადი ნომერი და სხვა პუნქტები რომლის შევსება აუცილებელია საქონლის შესაკვეთად და მის მისაწოდებლად.


რეგისტრაცია (იურიდიული პირებისათვის)
         იურიდიული პირის რეგისტრაციის დროს გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ,  რომ  აუცილებელია საიდენთიფიკაცო კოდის შევსება რაც იმავდროულად წარმოადგენს თქვენს როგორც მომხმარებლის სახელს . რის მიხედვითაც ხდება იდენტიფიცირება შემდგომში, როგორც ავტორიზაციის დროს ასევე საქონლის შეკვეთისას თუ შეძენისას. იმავდროულად თქვენ საშვალება გეძლევათ შეავსოთ კომპანიის სრული რეკვიზიტები, რომელიც საქონლის შეკვეთის შემთხვევაში აისახება სასაქონლო ზედნადების ფორმაზე. იმავდროულად საშუალება გაქვთ დააფიქსიროთ საკონტაქტო პირის რეკვიზირები, რომელთანაც საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება დაკავშირება, აგრეთვე შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ ნდობით აღჭურვილი პირი, რათა ამ უკანასკნელმა მოახდინოს სასაქონლო ოპერაციების შესრულება თქვენს მიერ მითითებულ მოქმედების ვადებში. მინდობილობის ფორმა შეგიძლიათ ამობეჭდოთ უშვალოთ საიტიდან და დაამოწმოთ კომპანიის ბეჭდით.