კატალოგი

ჩვენს შესახებ


კომპიუტერული კომპანია შპს "ივერსი" დაფუძნდა 2005 წლის ივლისში. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს კომპიუტერული, საოფისე და ქსელური ტექნიკის, მათი სახარჯი მასალებისა და აქსესუარების საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.