კატალოგი

ჩვენს შესახებ

free Conference 2021 logo.pngტრადიციული ყოველწლიური  თავისუფალი კონფერენცია "ივერსი 2021"-ის ჩატარების თარიღმა გადაიწია 2021 წლის თებერვლის თვეში, თარიღი ზუსტდება.